Kies en bereken uw verzekering

  Zorg en Inkomen

  De afgelopen jaren heeft u ongetwijfeld gemerkt dat de wet- en regelgeving rond sociale voorzieningen steeds wijzigt. Om maar eens een paar veranderingen te noemen: loondoorbetalingsverplichtingen, werkgeversbijdrage basisverzekering en WIA.

  Wij bieden oplossingen voor:
  • Zorgverzekering
  • Ziekteverzuim
  • WIA
  • WGA eigen risico dragersschap