Kies en bereken uw verzekering

    Personal Benefits

    Gratis arbeidsvoorwaarde
    Een extra arbeidsvoorwaarde die een werkgever niets kost. Dat klinkt u misschien ongeloofwaardig in de oren. Maar het is wel degelijk mogelijk! Alle particuliere schadeverzekeringen kunnen met lagere collectieve premies worden verzekerd. Een netto voordeel voor uw werknemers van enkele honderden euro’s per jaar is geen uitzondering. Uw inspanningen zijn minimaal en het rendement richting werknemers is maximaal!

    En dat allemaal online via Werknemercollectief. Uw medewerkers kunnen hier direct online premies berekenen en verzekeringen afsluiten. En heeft uw medewerker te maken met een schadegeval? Werknemercollectief neemt de schademelding direct in behandeling. Dat gebeurt nadat uw medewerker zijn schade elektronisch, in zijn eigen dossier, aanmeldt via deze site. Als de gemelde schade binnen de dekking van zijn verzekering valt, zal na schadevaststelling door onafhankelijke experts van erkende en gecertificeerde bureaus het schadebedrag binnen 24 uur aan hem worden overgemaakt. Snel, correct, probleemloos en prettig.